-a a +a

Környezetgazdálkodás és üzlet 

(Elsősorban a 17-18 éves korosztálynak ajánlott)

Modul időtartam: 4 óra

Témakörök: 

 • Az értékek relativititása
 • A környezettel kapcsolatos alapvető fogalmak tisztázása
 • A környezet szennyezése és kihasználása, az erőforrások végessége és a megújuló energiaforrások szerepe
 • A beruházások, fejlesztések hatásai az épített és természeti környezetre, valamint a környezetvédelem mindenhatósága és a gazdasági fejlődésben való lemaradás lehetősége
 • Az ingatlanfejlesztés társadalmi szempontjai
 • A fenntartható fejlődés – a környezettel való megfelelő gazdálkodás, vagyis a gazdasági eredményesség és a környezet védelmének megfelelő aránya
 • Ökológiai lábnyom és biokapacitás

 

Média és üzlet

(Korosztálytól független anyag, a középiskolásokon kívül különösen ajánlható a kommunikáció, a reklámszakma és a marketing világa iránt érdeklődők számára is)

Modul időtartam: 4 óra

Témakörök: 

 • A kommunikáció fejlődéstörténete, a kommunikációs csatornák
 • Média és társadalom – a tájékoztatás fogyasztói
 • A reklámok világa
 • Presztízsérték, fogyasztói magatartás
 • Médiapiac 
 • A statisztikai adatok szerepe a mérésben és a piaci érték meghatározásában

 

Sport és üzlet 

(Korosztálytól független anyag, a középiskolásokon kívül különösen ajánlható sportolók, a sport világa iránt érdeklődők számára is)

Modul időtartam: 4 óra

Témakörök: 

 • A gazdaság és a sport összefüggései
 • Értékek a sportban (fogyasztói, résztvevői, stb.)
 • Sztárok, szupersztárok, brand, márkaérték – miért jó mindez a szponzoroknak?
 • Sportklubok bevételi forrásai és üzleti-működési modelljei
 • Gazdálkodás a sport világában
 • Sportsiker és üzleti siker 

 

Üzlet és siker I.

(Elsősorban a 16 éves korosztálynál idősebbeknek javasolt, továbbá az üzleti, gazdasági világ iránt érdeklődő diákoknak ajánlott)

Modul időtartam: 4 óra

Témakörök:

 • A sikerhez vezető út lépcsőfokai, sikeroptimalizálás szervezeti és egyéni szinten
 • Szervezeti sikerpiramis
 • Sűrű fillér - a pénzügyi "apró lépések" technikái
 • Pénzügyi mutatók (bevétel, kiadás, profit)
 • Üzleti tervezésnél használt mutatók
 • Üzleti sikerzónák fázisai

Leírás:

Az Üzlet és siker I. modulban első körben a sikerhez vezető utak bemutatása történik, több valós példán (sportolók, multik, egyéni vállalkozók, világmárkák stb.) keresztül, majd a szervezeti sikerpiramis elemeiről is lehull a lepel. A pénzügyi mutatók is górcső alá kerülnek, amelyek elengedhetetlen részei az üzleti életnek és ezzel érdemes minél korábban megismerkedni, mert párhuzamba állítható az egyéni gazdálkodásunkkal is. A sikerzónák témakörével zárul a program, ahol bemutatásra kerül a sikeroptimalizálás és három új üzleti fogalom, mely az innováció, rentabilitás és a profitabilitás.

 

Üzlet és siker II.

(Elsősorban 16-17 éves korosztálytól felfelé javasolt, továbbá üzleti, gazdasági világ iránt érdeklődő diákoknak ajánlott)

Modul időtartam: 4 óra

Témakörök:

 • Az átalakuló gazdasági környezet hatása
 • A jövő piaci lehetőségei
 • Egy cég vezetésének komplex feladatköre
 • A sikert felépítő elemek aránya
 • Vezetői kompetenciarendszer
 • Konkrét befektetési lehetőségek, tőkeműveletek

Leírás:

Az Üzlet és siker II. modul a sikeres üzlethez és a sikeres cégvezetéshez vezető út elmélete és gyakorlata. A XXI. század első évtizedében a cégek, vállalkozások piaca, elsősorban a rohamosan fejlődő technológia, valamint a 2008 óta, hosszabb-rövidebb megszakításokkal tartó gazdasági világválság hatására jelentősen átalakult. Az újonnan induló cégeknek pedig új kihívásokkal kell szembenézniük a gyorsan változó világban. Ehhez nyújt segítséget a diákok számára az Üzlet és siker II. elnevezésű tréningprogramunk.

 

Trend, divat és üzlet

(Elsősorban 16-17 éves korosztálytól felfelé javasolt, továbbá üzleti, gazdasági világ iránt érdeklődő diákoknak ajánlott)

Modul időtartama: 4 óra

Témakörök:

 • A trend, a divat és az üzlet kapcsolata
 • Piacformáló trendek – trendek a piacon
 • A trendek üzleti szempontjai
 • Trend, divat és üzlet – fenntartható verseny

Leírás:

A trend, a divat és üzlet kapcsolatának vizsgálata rávilágítja a diákokat a trendek felismerésének fontosságára, illetve ennek az egyéni és családi fogyasztásra, gazdálkodásra ható jelentőségére a mindennapok során. A középiskolás korosztály számára rendkívül kedvelt a trend és divat témája, ezért is ajánljuk ezt a tréninget. A programban a tréner a tőzsdei trendgörbéken keresztül a közösségi oldalak piaci részesedésén át mutatja be az üzleti szempontokat, de követőkről, öltözködésről, videoklipekről, vagy éppen termék életgörbékről is szó esik.

 

Vállalkozói diákakadémia I. 

(Elsősorban a 11-12. évfolyamosok számára javasolt, továbbá az üzleti, gazdasági világ iránt érdeklődő diákoknak ajánlott.)

Modul időtartama: 4 óra

Témakörök:

 • Hogyan indítsunk vállalkozást?
 • Alapfogalmak a vállalkozások világából
 • A gazdasági társaságok főbb formái
 • Mire jó az „Üzleti Modell Vászon”
 • A vállalkozói attitűd és a vállalkozás tervezése

Leírás:

Ebben a programunkban az érdeklődő diákok megtapasztalhatják egy vállalkozás összetett tervezésének és szervezésének formáit, az ötlettől a megvalósításon keresztül a hosszú távú, sikeres működtetésen át. Diákjaink a tréning első felében a vállalkozásokat alkotó emberi tényezők vizsgálatával, illetve fogalommagyarázatokkal kiegészítve kapnak komplex képet a vállalkozói világról, létformáról, az abban rejlő kihívásokról és lehetőségekről. A modul záró szakaszában a vállalati életciklus-modellen keresztül történő tervezés fontosságáról és annak jelentőségéről beszélgetünk és az egyes élethelyzetek felismerési lehetőségével, az inflexiós pontok kritikus döntéseinek elemzésével foglalkozunk.

A tréning két részes (2x4 óra), folytatása a Vállalkozói diákakadémia II. modul. A két tréningen érdemes két hónapon belül részt venni.

 

Vállalkozói diákakadémia II. 

(Elsősorban a 11-12. évfolyamosok számára javasolt, továbbá az üzleti, gazdasági világ iránt érdeklődő diákoknak ajánlott. A Vállalkozói diákakadémia I. modul folytatása.)

Modul időtartama: 4 óra

Témakörök:

 • A gazdaság szereplői
 • A gazdasági körforgás és annak „állomásai”
 • Motiváció és karrier a vállalkozások világában
 • Az üzleti kommunikáció szerepe
 • Kontrolling és kockázat-elemzés

Leírás:

A Vállalkozói diákakadémia II. immár haladó szinten nyújt betekintést a vállalkozások világába. A program azokat a témákat feszegeti, melyek egy vállalat tartós fennmaradásának zálogát jelenthetik. A tréning első részében a vállalatok gazdasági körforgásban való helyét, szerepét tisztázzuk a résztvevőkkel, majd néhány sikeres vállalkozó élettörténetén keresztül vizsgáljuk meg azt, hogy "mi teszi a vállalkozót". A program folytatásában a résztvevők saját tapasztalatokat gyűjthetnek az üzleti tervezésről, a projektmunkáról és a kockázatelemzésről. A gyakorlatban sűrűn jelennek meg nem várt helyzetek, amelyek miatt az eredeti terv újratervezése válik szükségessé. A tanult ismeretek elmélyítését szolgálja a tréning második szimulációs gyakorlata is, amely során a résztvevők pörgős, élményekben és izgalmakban gazdag kihívással találkoznak, A tréning záró blokkja során a vállalkozások pénzügyi lehetőségeinek széles palettáját mutatjuk be, melyek segíthetik például a forrásszerzést egy vállalkozás beindításához vagy fejlesztéséhez. 

 

Tudomány és pénz 

(Elsősorban a 11-12. évfolyamosok számára javasolt, továbbá az üzleti, gazdasági világ iránt érdeklődő diákoknak ajánlott.)

Modul időtartama: 4 óra

Témakörök:

 • A fáklyától a közvilágításig – egy kis tudománytörténet
 • A tudomány jövője
 • A tudomány, mint gazdasági erőforrás
 • Hogyan csináljunk a tudományból pénzt?
 • Tudás-piac és a start-up-ok világa

Leírás:

A Tudomány és pénz című modulon résztvevő diákok megismerkedhetnek a tudomány kialakulásával és fejlődéstörténetével a civilizáció hajnalától egészen napjainkig. A diákok rövid áttekintést kapnak arról, hogy milyen tudományágak léteznek napjainkban, és a meteorológiai előrejelzés példáján keresztül a tudományterületek közötti összefüggéseket is bemutatjuk. Az elméleti háttér megismerése után a résztvevők kiscsoportos munka során az általuk választott tudományág segítségével megtanulják a tudomány gazdasági erőforrásként való értelmezését, ezáltal világossá válik számukra a tudományos eredmények nemzetgazdasági hatása, valamint az egyéni- és családi fogyasztásra és gazdálkodásra ható jelentősége. A modul utolsó fázisában a diákok próbára tehetik kreativitásukat is, vagyis tudományos eredményekre épülő ötleteteket gyűjtenek, amelyek gyakorlati megvalósítását is megtervezik, ezen keresztül pedig bepillantást nyerhetnek a start-up vállalatok működési mechanizmusába is, így rálátást kapnak a tudományok újfajta üzleti dimenziójára.

 

Civilszféra és gazdaság

(Elsősorban a 11-12. évfolyamosok számára javasolt, továbbá az üzleti, gazdasági világ iránt érdeklődő diákoknak ajánlott.)

Modul időtartama: 4 óra

Témakörök:

 • A civilszféra tudatos működtetésének lehetőségei és felelősségei, különös tekintettel a gazdasági hatásmechanizmusokra
 • A civil társadalom szerveződési formái, azok érdekérvényesítő lehetőségei, gazdasági hatásai
 • A civilszféra, mint a tudatos társadalom önszerveződő, gazdaságformáló ereje

Leírás:

A civilszféra és gazdaság elnevezésű programunk abban segít az érdeklődő diákoknak, hogy világosan átlássák a civilszféra helyét és működését a társadalmon belül, felismerjék a gazdasággal összefüggő kölcsönhatások főbb vonalait. A tréning a civilszféra fogalmának megismertetésével indul, majd a „Tegyük közösen” c. gyakorlat során a társadalmi együttműködés problémaköre kerül kézzelfogható közelségbe. A folytatásban már a civilszféra ökológiai lábnyomra gyakorolt hatásával, a civilszféra lehetőségeivel és felelősségével folytatódik a munka. A prezentáció valamint a kapcsolódó tudásanyag tömören, de jól érthetően mutatja be az ide vágó összefüggéseket.  A lezárás során a civilszféra lehetőségei, feladatai és hatásai kerülnek összefoglalásra, mintegy megerősítve a program során szerzett ismereteket, tapasztalatokat és összefüggéseket.

 

Groupama Aréna mini-tréning

Modul időtartama: 2 óra

Témakörök: 

 • Aréna bejárás
 • Az Aréna létrejöttének, működtetésének pénzügyi háttere
 • A többfunkciós sportlétesítmény bemutatása
 • Csapatmunka, a profi tervezés és szervezés gyakorlata és fontossága a sportmenedzsmentben
 • Szponzorációs lehetőségek a sportban és azok gyakorlati alkalmazása

Leírás:

A kétórás program során a részt vevő diákok megismerkedhetnek a Groupama Aréna létrehozásának folyamatával. Bemutatjuk, hogy milyen üzleti és financiális háttér kell az intézmény napi szintű működtetéséhez, és az sem marad titok, hogy vajon hány szelet csokit vásárolhatnánk a stadion előtt álló sas szobor árából. A "Mezcsere" gyakorlatban rámutatunk a sportsikerek mögötti csapatmunka fontosságára, majd a diákok egy különleges szituációs játék során megismerkednek a szponzoráció kiemelt szerepével a profi sportban. A tréninget egy exkluzív látogatás zárja az OTP Bank által bérelt ún. Sky Boxban, ahol a létesítmény egyéb, elsősorban reprezentatív, valamint üzleti funkcióit ismerhetik meg a fiatalok. A program végén a résztvevőknek lehetősége nyílik a Fradi Múzeum megtekintésére.