-a a +a

9. évfolyam

 

Modul időtartama: 4,5 óra

Témakörök:

 • Alapvető pénzügyi tájékozódás, ismeretszerzés és bővítés 
 • Az értékek hierarchiája, változása, viszonylagossága, a pénz funkciói a saját életünkben
 • A gazdaság szereplőinek megismerése, valamint a köztük lévő kapcsolatok megértése
 • A pénzügyi rendszer és gazdálkodás
 • Adózás, adótudatosság
 • Vállalkozások működtetése
 • Zsebpénz és zsebpénzkezelés, sikeres pénzkezelési stratégiák
 • Spórolási tippek, megtakarítási alapismeretek

 

Leírás: A tréning során megismertetjük a diákokat az ember életében iránytűként szolgáló alapértékekkel (pl. egészség, szeretet, siker, hatalom, stb.), és egy szórakoztató gyakorlati elem segítségével (árverés) mutatjuk be az értékek közti választási lehetőségeket és az értékek eseti fontossági sorrendjét. A diákok ezen felül megismerkedhetnek a gazdaság szereplői közötti pénzügyi körforgással, és a közöttük lévő pénzáramlás során megjelenő különböző adónemekkel. Vállalkozásokat működtethetnek versenyhelyzetben, ahol a pénzügyi lehetőségek, a hatékonyságot fokozó ötletek, a gazdasági versenyhelyzetek mögött álló összefüggésekkel találkozhatnak. A program rávilágít a pénzügyi sikeresség ismérveire és azokra az emberi tulajdonságokra, amelyek valakit pénzügyileg sikeressé tehetnek. A zsebpénzkezelésen keresztül megismerkedünk a kiadás-bevétel közti összefüggésekkel, valamint a takarékosság kiemelkedő szerepével. Ezzel párhuzamban spórolási és megtakarítási tippeket sajátítanak el a résztvevők.

 

10. évfolyam

 

Modul időtartama: 4,5 óra

Témakörök:  

 • Pénzügyi tudatosság a mindennapokban 
 • Infláció és GDP
 • Pénzügyi tervezés, váratlan helyzetek kezelése
 • Pénzügyi komfortzóna
 • Bankszámla típusok, a választással kapcsolatos döntés szempontjai
 • Pénzügyi ragadozók
 • Biztosítások és befektetések
 • A kockázatok lehetőségei, veszélyei - a pénzügyi szemlélet kockázatalapú megközelítése

 

Leírás: A program kezdetén a diákok megismerkednek a gazdaság szempontjából a magyar társadalmat érintő legsúlyosabb, elsősorban demográfiai jellegű problémákkal, a témakör keretében a legfrissebb kutatásokon keresztül mutatjuk be a diákok számára a pénzügyi öngondoskodás kiemelt szerepét és jövőbeni fontosságát. A tréning további részében egy "virtuális nyaralás" során megtapasztalhatják a tudatos pénzkezelés fontosságát, miközben megismerkednek a pénzügyi komfortzóna fogalmával. A bankszámla termékismeret növelése érdekében egy játékos szituációs feladatban tehetik próbára magukat, mellyel tovább bővíthetik az előzőekben megszerzett ismereteiket.  Kiscsoportokban, versenyhelyzetben ismerkedhetnek meg néhány komolyabb pénzügyi és befektetési termékkel (pl. értékpapírok, biztosítások, tőzsde, stb.), melyekkel az életük során várhatóan találkozni fognak. A modult egy szórakoztató gyakorlat zárja (Darts vagy Célba dobó), mely rávilágít a pénzügyi kockázatvállalás, a rossz pénzügyi döntések elkerülésének és a tudatos befektetési tervek fontosságára.

 

11. évfolyam

 

Modul időtartama: 4,5 óra

Témakörök: 

 • Saját célok feltérképezése
 • Öngondoskodás, pénzügyi tervezés, rövid-, közép- és hosszútávon
 • Magyarország társadalmi és gazdasági helyzete
 • Egyéni és családi költségvetés készítése, pénzügyi tervezés 
 • Befektetési lehetőségek megismerése, elemzése, mérlegelés, termékismeret növelése
 • Vállalkozások felépítése és üzemeltetése

 

Leírás: A modul a vágyak és célok közti gyakran fennálló diszharmónia megbeszélésével és az ebből eredő negatív hatások kivédésének megtanításával indul. Ezt követően a diákokat megismertetjük az ún. céltérkép alkalmazásával, ahol a vágyak létrejöttétől azok megvalósításáig nyújtunk elméleti segítséget. A céltérképpel párhuzamban megjelennek a hazai demográfiai és nyugdíjhelyzet egyre súlyosbodó problémái, és ehhez kapcsolódóan a pénzügyi tervezés fontossága, mely átvezeti a csoportot a konkrét pénzügyi termékek gyakorlati alkalmazásához. A modul további részében a diákok önmaguk tervezhetik meg előbb a saját, majd egy négytagú család havi költségvetését, a tréning zárásaként pedig lehetőségük nyílik kiscsoportos munkában egy virtuális vállalkozás megalapítására, stratégiai tervezésre és egy fiktív termék gyártására versenypiaci keretek közt.

 

12. évfolyam

 

Modul időtartama: 4,5 óra

Témakörök: 

 • Hitellel kapcsolatos alapismeretek
 • Az átgondolatlan és felületes pénzügyi termékválasztás veszélyei
 • Közösségi problémamegoldás, kudarcélmények feldolgozása
 • Munkaügyi ismeretek
 • Alapvető befektetési ismeretek 
 • Pénzügyi tervezés és döntéshozás
 • Vállalkozási alapismeretek és vállalati működési modellek

 

Leírás: A 12. évfolyamos diákok számára készített modulunk fejlesztése során azt a célt tartottuk szem előtt, hogy a hamarosan bekövetkező, új életszakasz-mérföldkő (továbbtanulás/munkakezdés) elérésekor nagyobb gazdasági rálátással rendelkezzenek a program résztvevői. 
A tréning során a hangsúly a tapasztalati úton való tanuláson, mások hibáinak felismerésén, majd a hibák elkerülésén van. A diákok különböző pénzügyi megoldásokkal valamint az ezekkel összefüggő pénzügyi döntéshelyzetekkel ismerkedhetnek meg. A képzés utolsó harmadának záró gyakorlata immár kifejezetten a valós gazdálkodás bonyolult modelljét tárja fel. Ebben a stratégiaalkotástól indulva a pénzügyi tervezésen keresztül a változó körülmények közepett való helytállás, a felelős irányítás és végrehajtás kérdésköre is megjelenik. A 12. évfolyam számára kínált modulunk tehát összegzi az előző három évfolyam anyagát, hogy azokra építve illetve tovább mutatva adjon empirikus és elméleti ismereteket a jövő küszöbén álló nemzedéknek.